regiss

 

fb group  

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะจากศูนย์เรียนรู้กินได้ (OKMD)คุณอรเลขา เพ็ญพริ้ง คุณอัมรินทรา ทิพย์บุญราช เยี่ยมชมและร่วมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมอื่นๆของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน กับอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และอาจารย์สิริกร สมควร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฯ