regiss

 

fb group foll

คณะจากสำนักงานวิทยาลัยชุมชน กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

 

 

 

 

logo2

logo3