regiss

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบ้านใหม่ในสอย นำทีมโดยองค์กร JRS ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมอาคารชานกะเล