regiss

 

fb group foll

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ทราชินีแม่ฮ่องสอน ระดับปวช.1และปวส.1 จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

 

 

 

logo2

logo3