regiss

 

fb group foll

คณะทำงานสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

 

 

 

logo2

logo3