regiss

 

fb group foll

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะนักเรียนจากบ้านใหม่โย๊วติ๊ด จังหวัดบอละแคะ รัฐคะยา สหภาพเมียนมาร์ ตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ไทย - เมียนมาร์ การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

logo2

logo3