regiss

 

fb group foll

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี ผบ.พล.ร.7และคณะ พร้อม นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับโดย ดร.จรูญ คำนวนตา ประธานสภาวิทยาลัย ชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อาจารย์สุเทพ นุชทรวง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และคณะทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

logo2

logo3