regiss

 

fb group foll

คณะโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า อัจฉริยะนำร่อง จ.แม่ฮ่องสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้การต้อนรับ

 

logo2

logo3