regiss

 

fb group foll

เจ้า หน้าที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานจาก อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา และ แจ้งข่าวสาร จะมีการจัดอบรมซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ท ร้านกาแฟ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ซึ่งจะมีการแจ้งข่าวสารความคืบหน้าต่อไป

 

logo2

logo3