regiss

 

fb group foll

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 56 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ให้การต้อนรับ โดยนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทั้งสองศูนย์ เมื่อเวลา 14.00น.