regiss

 

fb group foll

คณะจากบริษัท international consultant ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556