regiss

 

fb group foll

ห้องสมุดประชาชนทุกอำเภอ จำนวน 10 ราย เข้าเยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTแม่ฮ่องสอน ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 14.00 - 15.00 น. โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ การบริการ การจัดการพื้นที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

32

33

35

34

36

37

38

39

40

41

 

logo2

logo3