regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำสัปดาห์ที่ 5 มกราคม 2562 สนุกกับการปั้นสำลีให้เบาบาง เทสีให้มีสีสัน แต่งเติมดาวเล็กๆด้วยกากเพชรให้กลายเป็นกาแล็คซี่ ที่อยากเรียนรู้

9

10

11

12

13

14

15

logo2

logo3