regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
จัดกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ เรียนรู้การประดิษฐ์และนันทนาการ พร้อมแลกของขวัญ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมใน Concept งาน Merry Christmas And Happy New Year มีน้องๆ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา... ปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีที่ความปรารถนาของคุณเป็นความจริง และขอให้ความกลัวทุกอย่างค่อย ๆ เลือนหายไป สวัสดีปีใหม่จากใจ ICT

170

171

172

173

174

175

176

177

178

logo2

logo3