regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำสัปดาห์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ร่วมศึกษาและเรียนรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทั้งวาดภาพ เติมคำ ช่วย ๆ หาคำตอบกัน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกกับเราได้ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.

47

48

49

50

51

52

53

54

logo2

logo3