regiss

 

fb group foll

เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้นอกกรอบ เสริมทักษะการออกแบบความสุขจากการแบ่งปันให้ผู้อื่น ผ่านเกมนักพัฒนาความสุข สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกกับเราได้ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.

1

2

3

4

5

6

7

logo2

logo3