regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำสัปดาห์ที่ 24 พ.ย. 61 น้อง ๆ ลงมือทำด้วยตนเอง ประดิษฐ์กังหันดอกไม้สีสันสวยงามตามวัยทีนที่สดใส

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกกับเราได้ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.

102

103

104

105

108

109

logo2

logo3