regiss

 

fb group foll

มาเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์และศิลปะในหลักการผสมสีไปพร้อมๆ กันนะเด็กๆ

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกกับเราได้ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.

96

97

98

99

100

logo2

logo3