regiss

 

fb group foll

ทอยเส้น เป็นการละเล่นสนุกของเด็กๆ สมัยก่อนราวๆ ยุคปี 2510-2530 วิธีเล่น คือ เด็กๆ ยืนเรียงหลังแนวเส้น แล้วทอยตุ๊กตุ่น ออกไปให้คาบแนวเส้น อีกเส้นหนึ่ง หรือใครใกล้แนวเส้นที่สุดชนะ  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกกับเราได้ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.

93

94

95

logo2

logo3