regiss

 

fb group foll

สุขภาพดีเราต้องดูแลตนเอง นอกจากอาหารแล้วการออกกำลังให้สุขภาพดีนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเหตุนี้จึงไม่ควรพลาดกิจกรรมดีๆอย่าง Mix Dancercise เป็นอย่างยิ่ง...พบกันทุกวันจันทร์ ณ ห้อง STUDIO อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เวลา 18.00-19.00 น.

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

logo2

logo3