regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 สนุกกับกิจกรรมการพาลูกโป่งข้ามแดน เมื่อไม่ให้ใช้มือในการเล่น ก็จะมีทั้งหัว ศอก ขา และเท้า จริงจังกว่าสิ่งใดคือทีมเราต้องได้คะแนนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกกับเราได้ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.

112

113

114

logo2

logo3