regiss

 

fb group foll

นักเรียนชั้น ป.3/2 โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษกระดาษ จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.141

142

143

logo2

logo3