regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เป็นการทายหน้าปกหนังสือ เด็ก ๆ เห็นปกหนังสือปุ๊บ รู้ชื่อหนังสือแล้วตอบปั๊บ เพราะการอ่านมากจึงได้รู้มาก  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกกับเราได้ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.

119

120

121

122

123

124

logo2

logo3