regiss

 

fb group foll

เชิญชมมุมนิทรรศการ "กินอย่างไรห่างไกลโรค" พบกับข้อปฏิบัติตามง่ายๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ตั้งแต่วันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2561
ณ ลานหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.30 น.

29

logo2

logo3