regiss

 

fb group foll

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถอยหลังไปกว่าพันปี แสดงให้เห็นถึงทุกอารยธรรม ทุกชาติ ทุกภาษา ล้วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสายน้ำอย่างแยกไม่ออก ร่วมหาคำตอบและความมหัศจรรย์ของสายน้ำผ่านนิทรรศการสายน้ำ ชีวิต วิถีไทย ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ในเวลา 08.30 - 20.30 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

307