regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำสัปดาหืที่ 28 เมาายน 2561 สนุกกับการทดลองแรงตึงผิวจากนม สีกระจายออกสวยงาม 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกกับเราได้ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น

302

303

304

305

306