regiss

 

fb group foll

ร่วมชมนิทรรศการมะพร้าว 360 องศา มาสัมผัสความมหัศจรรย์ของมะพร้าวและการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ของพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย ตั้งแต่เรื่องทางวิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ศิลปะ สังคมศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยที่ได้จากส่วนต่างๆ ของมะพร้าวอย่างคาดไม่ถึง

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ในเวลา 08.30 - 20.30 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

1