regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำสัปดาห์ที่ 27 มกราคม 2561 พบกับการประดิษฐ์ของเล่นเด็ก ๆ ยุค 90 ปืนก้านกล้วย ประดิษฐ์ง่าย เล่นสนุก
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกกับเราได้ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.

180

181

182

183

184