regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน สมุดเล่มเล็กจากเศษกระดาษ  

กระดาษเหลือใช้ หรือสมุดที่ยังเขียนไม่หมด อย่าพึ่งทิ้งนะเด็ก ๆ เรานำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยกันทำสมุดเล่มเล็กหรือสมุดโน๊ตกันนะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "กระดาษปากแก้ว" 

ในวันเสาร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room
อุปกรณ์ที่ใช้มี 
1.กระดาษ
2.กระดาษสี
3.เครื่องเจาะรู
4.เชือก
5.กรรไกร
6.สี
วิธีทำ
1.ตัดกระดาษให้เป็น 1 ส่วน 4
2.ตัดกระดาษสีเพื่อทำปก
3.เจาะรูกระดาษทั้งหมด
4.นำเชือกมาร้อยแล้วมัดรวมกัน
5.ตกแต่งให้สวยงาม
...................................................................
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 19.00 น.
Fabebook :: mhsictFanpage หรือ ค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
Line :: mhsICT
Youtube Chanel :: mhsICT
website :: www.mhsict.org
Tel. :: 053-613450
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#MaehongsonKnowledgePark
#ศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

 

logo2

logo3