regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ตุ๊กตาหิมะ Snowman 28 ธ.ค. 62 หน้าหนาวแล้ว เรามาทำ Snowman รับหน้าหนาวกันนะเด็ก ๆ 
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอจัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ตุ๊กตาหิมะ Snowman"ในวันเสาร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.ณ ห้องเด็ก Kids Room เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการใด้แก่เด็ก ๆเพื่อให้ เด็ก ๆ จะได้รู้จักงานประดิษฐ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
...................................................................
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 21.00 น.
Fabebook :: mhsictFanpage หรือ ค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
Line :: mhsICT
Youtube Chanel :: mhsICT
website :: www.mhsict.org
Tel. :: 053-613450

264

265

266

267

268

269

270

logo2

logo3