regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน แผ่นพับความรู้รอบตัว 14 ธ.ค. 62 แผ่นพับความรู้รอบตัว เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่เด็ก ๆ 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "แผ่นพับความรู้รอบตัว"
ในวันเสาร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.
ณ ห้องเด็ก Kids Room 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ความรู้รอบ ๆ ตัว ให้กับเด็ก ๆ โดยการนำใบงาน ให้เด็ก ๆ ศึกษา แล้วเลือกเขียนลงบนแผ่นพับพร้อมทั้งระบายสีตกแต่ง เพื่อที่เด็ก ๆ จะได้จำได้ง่ายขึ้น 
#mhsICT
#MaehongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#Maehongson
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้

43

44

45

46

47

 

logo2

logo3