regiss

 

fb group foll

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ มหัศจรรย์ของพรรณบัว เป็นพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมไว้ปลูกประดับมาตั้งแต่โบราณ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ท่องโลกน่ารู้กับพรรณบัว"
วันเสาร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.
ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จักพรรณบัวที่หลากหลายชนิด ทั้งเอาไว้ปลูกประดับ และยังสามารถนำมาประกอบอาหาร และยา และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ผ้าใยบัว
#mhsICT
#MaehongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#Maehongson
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้

52

53

54

55

56

57

58

59

logo2

logo3