regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เสริมสร้างจิตนาการของน้อง ๆ ใส่หุ่นมือแล้วเล่านิทาน เสียนแบบเสียง เลียนแบบท่าทางตามสัตว์น้อยน่ารัก ฝึกเด็ก ๆ ให้กล้าแสดงออก

1

2

3

4

5

6

7

8

logo2

logo3