regiss

 

fb group foll

จะต้นไผ่ หรือใบไผ่ ก็เอาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นนะ วันนี้ "ศิลปะจากใบไผ่" ตามสไตล์กับธีมสัตว์

ฝึกทักษะสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็ก ๆ ด้วยศิลปะ ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ มีทุกวันเสาร์

เวลา 14.00 น.เ ป็นต้นไป

32

33

34

35

36

37

38

39

logo2

logo3