regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ให้น้อง ๆ สนุกกับกิจกรรมภาษาพาเพลิน เพลินจนต้องเงยหน้าร้อง อ้อ!! หนูเพลินไปกับภาษาจริง ๆ นะ

227

228

229

230

232

233

234

235

236

237

logo2

logo3