regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำสัปดาห์ที่ 16 มีนาคม 2562 พบกับความมหัศจรรย์ของผักกาดขาวที่สามารถดูน้ำสีได้

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ในเวลา 14.00 น. ทุกวันสาร์ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 1 อาคารหมอกใหม่

60

61

62

63

64

65

66

logo2

logo3