regiss

 

fb group foll

อากาศร้อนๆ แบบนี้ต้องใช้พัดคชสาร คลายความร้อนสักหน่อย ด้วยการประดิษฐ์พัด ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ประจำวัปดาห์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.

1

2

3

4

5

6

logo2

logo3