regiss

 

fb group foll

วันนี้ไม่ได้มาเพื่อระบายสี แต่มาเพื่อหัดวาดการ์ตูน...ฝึกสมาธิ ปลุกความคิดสร้างสรรรค์ผ่านเส้นเกิดเป็นภาพตามจินตนาการ

5

6

7

8

9

10

logo2

logo3