regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน แนะนำเนื้อหาหลักสูตรการอบรม วัตถุประสงค์การอบรม และการให้บริการอื่นๆของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากร อาจารย์ธงชัย อำพันธ์ศรี

วันแรกของการอบรม เรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ลักษณะของคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทของไฟล์ภาพ โหมดสี ความละเอียดของภาพ การดาวน์โหลด Font การเพิ่ม Font การทดลองพิมพ์ใน Illustrator แนะนำโปรแกรมที่จะใช้ในการอบรม Photoshop & Illustrator จุดเด่น ข้อแตกต่างและทำ workshop ออกแบบกราฟิกลงในกระดาษ อาทิ โลโก้ ฉลากสินค้า ลายเสื้อ โดยมี องค์ประกอบ รูป สี ตัวอักษร โครงร่างและการจัดวางพลาดการอบรม

วันที่สองของการอบรมการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Photoshop การกำหนดขนาดชิ้นงาน การใช้งานเครื่องมือ การใช้งานเลเยอร์ การวาดรูปทรงและการลงสี การปรับแต่งแสงสีเงาของภาพและการรีทัชภาพ

สนใจเข้าร่วมอบรมพรุ่งนี้เจอกันได้ที่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่นะคะ
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

 

logo2

logo3