regiss

การอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ บรรยากาศคึกคักมาก แกะอุปกรณ์กันสนุกเลยทีเดียว หลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งบุคลากรจากหน่วยงาน ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา อบรมระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน