regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำโลโก้ ฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. - 21.00 น. เรียนรู้เนื้อหาการอบรม กระบวนการออกแบบโลโก้ ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์,โปรแกรมสำหรับการออกแบบ ,การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ,การจัดพิมพ์ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตผู้จำหน่วยสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป และผู้สนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3