regiss

 

fb group  

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop เนื้อหาการอบรม การเริ่มต้นใช้งาน เมนูคำสั่ง เครื่องมือ, การจัดการกับภาพและไฟล์งาน ,การปรับแต่งสี แสง และเงา ,การตกแต่งและแก้ไขภาพถ่าย (Retouch) ,การใส่กราฟิกตัวอักษร ,การลบรูปภาพและฉากหลัง (ไดคัท) ,การบันทึกและสั่งพิมพ์ชิ้นงาน Workshop การทำ Wallpaper การทำโปสการ์ดจากรูปภาพ การทำการ์ดอวยพรและอื่นๆ ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2559 เวลา 17.00 – 21.00 น.