regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop เนื้อหาการอบรม การเริ่มต้นใช้งาน เมนูคำสั่ง เครื่องมือ, การจัดการกับภาพและไฟล์งาน ,การปรับแต่งสี แสง และเงา ,การตกแต่งและแก้ไขภาพถ่าย (Retouch) ,การใส่กราฟิกตัวอักษร ,การลบรูปภาพและฉากหลัง (ไดคัท) ,การบันทึกและสั่งพิมพ์ชิ้นงาน Workshop การทำ Wallpaper การทำโปสการ์ดจากรูปภาพ การทำการ์ดอวยพรและอื่นๆ ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2559 เวลา 17.00 – 21.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3