regiss

 

fb group foll

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอลและการค้าออนไลน์ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล ให้แก่นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา

logo2

logo3