regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

137

138

139

140

141

142

144

145

 

146

143