regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ


46

47

48

49

50

51

52

56

57

logo2

logo3