regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

13

7

8

9

10

11

12

logo2

logo3