regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/2 จำนวน 30 คน วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

124

125

126

127

128

129

130

131

132

logo2

logo3