regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/1 จำนวน 27 คน วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

69

70

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

 

logo2

logo3