regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/1 จำนวน 26 คน วันที่ 15 มกราคม 2562  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

60

61

62

63

64

65

66

67

68

 

logo2

logo3