regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Powerpoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.4/2 จำนวน 31 คน วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

23

24

25

25

26

27

28

29

30

31

32

logo2

logo3